شرح فعالیت های علمی صورت گرفته توسط  آقای دکتر علیرضا حیدری

  • دارنده مدال طلای المپیاد شیمی کشوری و عضو تیم المپیاد شیمی در سال 1374
  • عضو هیئت علمی گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،  از سال 1384 الی 1387
  • مدیر گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان و ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از سال 1386 الی 1387
  • معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، از سال 1386 الی 1387
  • عضو هیئت علمی گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، از سال 1388 تا  کنون
  • راهنمایی بیش از ٣۵ پایان نامه در حیطه دندانپزشکی کودکان

دکتر علیرضا حیدری

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

فهرست